Trụ, Van, Đèn các loại

Ống mềm đầu phun Sprinkler

Ống mềm  đầu phun Sprinkler

FOAM CHỮA CHÁY AFFF 3% 6%

FOAM CHỮA CHÁY AFFF 3% 6%

Đèn Exit thoát hiểm

Đèn Exit thoát hiểm

Đèn Mắt Ếch KENTOM KT220EL

Đèn Mắt Ếch KENTOM KT220EL

Đèn Exit Paragon PEXA13RW

Đèn Exit Paragon PEXA13RW

Van góc chữa cháy

Van góc chữa cháy

Van góc chữa cháy bằng Thau D50

Van góc chữa cháy bằng Thau D50

Đèn EXIT KENTOM

Đèn EXIT KENTOM

Đèn Sự cố Mắt ếch Kentom

Đèn Sự cố Mắt ếch Kentom

Nội quy + Tiêu lệnh chữa cháy

Nội quy + Tiêu lệnh chữa cháy

Trụ chữa cháy D100-2D65

Trụ chữa cháy D100-2D65

Trụ tiếp nước xe chữa cháy

Trụ tiếp nước xe chữa cháy

Họng tiếp nước Malaysia D100

Họng tiếp nước Malaysia D100

Họng tiếp nước 4 ngã Malaysia

Họng tiếp nước 4 ngã Malaysia

Trụ chữa cháy 3 ngã

Trụ chữa cháy 3 ngã

Trụ chữa cháy Quốc Phòng

Trụ chữa cháy Quốc Phòng

Trụ chữa cháy SHINYI

Trụ chữa cháy SHINYI

Đối tác khách hàng