THIẾT BỊ PCCC

Vòi chữa cháy Hàn quốc D50

Vòi chữa cháy Hàn quốc D50

FOAM CHỮA CHÁY AFFF 3% 6%

FOAM CHỮA CHÁY AFFF 3% 6%

Đèn Exit thoát hiểm

Đèn Exit thoát hiểm

Tủ đựng thiết bị chữa cháy 1400x300x550

Tủ đựng thiết bị chữa cháy 1400x300x550

Bình chữa cháy Dạng Ném Elide Fire

Bình chữa cháy Dạng Ném Elide Fire

Đèn Mắt Ếch KENTOM KT220EL

Đèn Mắt Ếch KENTOM KT220EL

Đèn Exit Paragon PEXA13RW

Đèn Exit Paragon PEXA13RW

Bình chữa cháy ABC SRI 4 Kg

Bình chữa cháy ABC SRI 4 Kg

Van góc chữa cháy

Van góc chữa cháy

Van góc chữa cháy bằng Thau D50

Van góc chữa cháy bằng Thau D50

Đèn EXIT KENTOM

Đèn EXIT KENTOM

Đèn Sự cố Mắt ếch Kentom

Đèn Sự cố Mắt ếch Kentom

Nội quy + Tiêu lệnh chữa cháy

Nội quy + Tiêu lệnh chữa cháy

Trụ chữa cháy D100-2D65

Trụ chữa cháy D100-2D65

Trụ tiếp nước xe chữa cháy

Trụ tiếp nước xe chữa cháy

Họng tiếp nước Malaysia D100

Họng tiếp nước Malaysia D100

Họng tiếp nước 4 ngã Malaysia

Họng tiếp nước 4 ngã Malaysia

Trụ chữa cháy 3 ngã

Trụ chữa cháy 3 ngã

Trụ chữa cháy Quốc Phòng

Trụ chữa cháy Quốc Phòng

Trụ chữa cháy SHINYI

Trụ chữa cháy SHINYI

Tủ đựng thiết bị có gắn tay quay

Tủ đựng thiết bị có gắn tay quay

Tủ để vòi 40x60x220

Tủ để vòi 40x60x220

Tủ đựng vòi 500x700x220

Tủ đựng vòi 500x700x220

Tủ PCCC 45x65x220

Tủ PCCC 45x65x220

Kệ đựng 2 bình chữa cháy

Kệ đựng 2 bình chữa cháy

Cuộn vòi chữa cháy Cao su

Cuộn vòi chữa cháy Cao su

Cuộn vòi chữa cháy Tomoken Nhật

Cuộn vòi chữa cháy Tomoken Nhật

Bình cầu chữa cháy tự động ABC 6KG

Bình cầu chữa cháy tự động ABC 6KG

Bình cầu chữa cháy tự động 8kg

Bình cầu chữa cháy tự động 8kg

Bình bột khô chữa cháy MFTZ35kg

Bình bột khô chữa cháy MFTZ35kg

Bóng chữa cháy TQ

Bóng chữa cháy  TQ

Bình bột chữa cháy MFZL8 ABC

Bình bột chữa cháy MFZL8 ABC

Đối tác khách hàng