Hãng HOCHIKI

Còi đèn chớp kết hợp báo cháy

Còi đèn chớp kết hợp báo cháy

Đèn chớp báo cháy HOCHIKI

Đèn chớp báo cháy HOCHIKI

Đèn chỉ thị HOCHIKI

Đèn chỉ thị HOCHIKI

Chai xịt khói HOCHIKI

Chai xịt khói HOCHIKI

Trung tâm Báo cháy HCV 4 Kênh

Trung tâm Báo cháy HCV 4 Kênh

Trung tâm báo cháy HOCHIKI 8 Kênh

Trung tâm báo cháy HOCHIKI 8 Kênh

Nút huỷ và xả khí bằng tay HCVR-AS-R

Nút huỷ và xả khí bằng tay HCVR-AS-R

Đầu báo nhiệt gia tăng HOCHIKI

Đầu báo nhiệt gia tăng HOCHIKI

Đầu báo lửa tủ ngoại HF-24

Đầu báo lửa tủ ngoại HF-24

Nút ấn khẩn dùng trong môi trường nguy hiểm

Nút ấn khẩn dùng trong môi trường nguy hiểm

Trung tâm báo cháy 2 loop FN-2127

Trung tâm báo cháy 2 loop FN-2127

Trung tâm báo cháy HCV

Trung tâm báo cháy HCV

Đầu Báo khói SLV-24N

Đầu Báo khói SLV-24N

Đối tác khách hàng