Đèn xoay năng lượng cầm tay

Đèn xoay năng lượng cầm tay

 

 

Thông tin sản phẩm Đèn xoay năng lượng cầm tay:

Mã sản phẩm: DCB-VN-09

Nhà sản xuất: Nhập khẩu Asia

Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN

Hình dạng: Tròn

Màu sắc đèn: Đỏ

Công dụng cảnh báo: Báo nguy hiểm

Loại: Năng lượng mặt trời

Dạng: Cắm cột, cắm cọc tiêu

Quần áo chữa cháy theo TT48

Quần áo chữa cháy theo TT48

Đèn cảnh báo chạy điện 220VDC

Đèn cảnh báo chạy điện 220VDC

Đèn pin siêu sáng

Đèn pin siêu sáng

Đèn cảnh báo nam châm

Đèn cảnh báo nam châm

Biển chỉ thị bình chữa cháy bằng MICA

Biển chỉ thị bình chữa cháy bằng MICA

Biển báo MICA

Biển báo MICA

Đối tác khách hàng