Chai xịt khói HOCHIKI

Chai xịt khói HOCHIKI

Model: SMOKE SABRE
Xuất xứ: USA

Chi tiết sản phẩm:

Loại sản phẩm :       Phụ kiến báo cháy

Bảo hành :              12 Tháng

Xuất Xứ:                  USA

Còi đèn chớp kết hợp báo cháy

Còi đèn chớp kết hợp báo cháy

Đèn chớp báo cháy HOCHIKI

Đèn chớp báo cháy HOCHIKI

Đèn chỉ thị HOCHIKI

Đèn chỉ thị HOCHIKI

Trung tâm Báo cháy HCV 4 Kênh

Trung tâm Báo cháy HCV 4 Kênh

Trung tâm báo cháy HOCHIKI 8 Kênh

Trung tâm báo cháy HOCHIKI 8 Kênh

Nút huỷ và xả khí bằng tay HCVR-AS-R

Nút huỷ và xả khí bằng tay HCVR-AS-R

Đối tác khách hàng