CỰC BỀN VÒI CHỮA CHÁY NHẬT BẢN GIÁ RẺ HƠN VÒI ĐỨC, HÀN QUỐC

Bơm Ly tâm 3M32-160/1.5

Bơm Ly tâm 3M32-160/1.5

Máy bơm 3M32-200/3.0

Máy bơm 3M32-200/3.0

Máy bơm li tâm trục đứng EVM10 10N5/4.0

Máy bơm li tâm trục đứng  EVM10 10N5/4.0

Máy bơm li tâm trục đứng EVM10 15F5/5.5

Máy bơm li tâm trục đứng EVM10 15F5/5.5

Máy bơm li tâm 1 tầng cánh CDXM 70/05

Máy bơm li tâm 1 tầng cánh CDXM 70/05

Máy bơm EBARA CDX 120/7

Máy bơm EBARA CDX 120/7

Đối tác khách hàng