Sản phẩm

Vòi chữa cháy Hàn quốc D50

Vòi chữa cháy Hàn quốc D50

Máy bơm EBBARA MD32-200/3

Máy bơm EBBARA MD32-200/3

FOAM CHỮA CHÁY AFFF 3% 6%

FOAM CHỮA CHÁY AFFF 3% 6%

Còi đèn báo cháy AH-03127BS

Còi đèn báo cháy AH-03127BS

CÒI BÁO ĐỘNG AH-03127-S

CÒI BÁO ĐỘNG AH-03127-S

Đèn Exit thoát hiểm

Đèn Exit thoát hiểm

NẠP SẠC BÌNH CHỮA CHÁY

NẠP SẠC BÌNH CHỮA CHÁY

Máy bơm chữa cháy EBARA 100HP

Máy bơm chữa cháy EBARA 100HP

Máy bơm chữa cháy EBARA 60HP

Máy bơm chữa cháy EBARA 60HP

Bơm Ly tâm 3M32-160/1.5

Bơm Ly tâm 3M32-160/1.5

Máy bơm 3M32-200/3.0

Máy bơm 3M32-200/3.0

Máy bơm li tâm trục đứng EVM10 10N5/4.0

Máy bơm li tâm trục đứng  EVM10 10N5/4.0

Máy bơm li tâm trục đứng EVM10 15F5/5.5

Máy bơm li tâm trục đứng EVM10 15F5/5.5

Máy bơm li tâm 1 tầng cánh CDXM 70/05

Máy bơm li tâm 1 tầng cánh CDXM 70/05

Máy bơm EBARA CDX 120/7

Máy bơm EBARA CDX 120/7

Máy bơm EBARA CDXM/B 200/20

Máy bơm EBARA CDXM/B 200/20

Máy bơm li tâm trục đứng EBARA EVM 5 4N5/0.75

Máy bơm li tâm trục đứng EBARA EVM 5 4N5/0.75

Máy bơm li tâm trục đứng EVM 5 16N5/3.0

Máy bơm li tâm trục đứng EVM 5 16N5/3.0

Máy bơm li tâm - 3M 32-160/2.2

Máy bơm li tâm - 3M 32-160/2.2

Tủ đựng thiết bị chữa cháy 1400x300x550

Tủ đựng thiết bị chữa cháy 1400x300x550

Bình chữa cháy Dạng Ném Elide Fire

Bình chữa cháy Dạng Ném Elide Fire

Quần áo chữa cháy theo TT48

Quần áo chữa cháy theo TT48

Đèn Mắt Ếch KENTOM KT220EL

Đèn Mắt Ếch KENTOM KT220EL

Máy bơm chữa cháy Diesel 60HP

Máy bơm chữa cháy Diesel 60HP

Máy bơm chữa cháy Diesel 75HP

Máy bơm chữa cháy Diesel 75HP

Máy bơm chữa cháy Diesel

Máy bơm chữa cháy Diesel

Máy bơm chữa cháy Diesel 175HP

Máy bơm chữa cháy Diesel 175HP

Máy bơm hỏa tiễn Pentax

Máy bơm hỏa tiễn Pentax

Máy bơm hỏa tiễn 4ST10-13

Máy bơm hỏa tiễn 4ST10-13

Máy bơm dân dụng đầu Inox

Máy bơm dân dụng đầu Inox

Máy bơm dân dụng đầu INOX

Máy bơm dân dụng đầu INOX

Máy bơm tăng áp Đầu INOX + Thân Bằng Gang

Máy bơm tăng áp Đầu INOX + Thân Bằng Gang

Đối tác khách hàng